Loe Edasi »
Emmaste lasteaed avati 23. detsembril 1990.a. ja paikneb Emmaste valla keskuses. Lasteaed on projekteeritud kolmest Ants-tüüpi ühepereelamust, millede ristumiskohta on sobitatud saal, söögisaal, köögiblokk ning muud abiruumid. 2006.a. alustati lasteaia renoverimisega ja 2007.aasta lõpuks sai lasteaed uue kauni ilme nii seest kui väljast. Juurde on ehitatud administratiivkorpuse teine korrus, kus on töö- ja puhkeruumid kogu maja personalile. Üldpinda on uues renoveeritud majas veidi üle 600 ruutmeetri.
Eelkooliealiste laste koduks 10,5 tunniks päevas on kolm rühmablokki: Muhv, Sammalhabe, Kingpool. Kaks rühma töötavad liitrühma põhimõttel vanuses 1,6 – 7 aastat, üks rühm on koolieelikute rühm.  Lastepere suurus meie majas on 2017/18 õppeaastal 36 last. Töötajaid on majas 16, nendest tegelevad kasvatustööga 8. Igas rühmas töötab kaks pedagoogi ja õpetaja-abi. Kõneravi vajavate lastega tegeleb logopeed Krista Leisberg kahel korral nädalas (esmaspäeviti õhtupoole ja kolmapäeviti hommikupoole). Rühma vanuselise koosseisu  kõikumise tõttu viiakse õppe-kasvatustegevused läbi eraldi noorematele ja vanematele lastele. Eraldi õpetatakse koolieelikuid.
Lasteaed on avatud tööpäevadel kella 7.30 kuni 18.00. Lastevanemate poolt makstava toiduraha maksumuse ülempiir on 1,28 €, mille eest toitlustatakse lapsi kolm korda päevas. Lapsevanemad tasuvad ainult toiduainete eest, toiduvalmistamise kulud katab vallavalitsus. Toidurahale lisaks maksavad vanemad osalustasu 9 kuu eest (sept.-mai)  3,20€ kuus. 
Lasteaia juurde on moodustatud 8-liikmeline hoolekogu: hoolekogu esimees Jane Üksik; hoolekogu liikmed Kadri Alliksoo, Kaie Pranno, Lauri Lauter, Rait Ots, Tõnu Kaevand, Heli Lige, Liina Lepamaa.
Lasteaia teeninduspiirkonnaks on kinnitatud Emmaste vald. Suvepuhkus on juulis, siis on lasteaed suletud.
Emmaste lasteaia Naksitrallid visioon:
EMMSTE LASTEAED ON PEREKESKNE LASTEAED. PANEME RÕHKU SELLELE, ET MEIE KASVANDIKUD OSKAKSID TULEVIKUS HOIDA KESKKONDA, ARMASTADA OMA KODUKOHTA, KODUSAART JA KULTUURI.
Emmaste lasteaia Naksitrallid missioon:
LASTE MITMEKÜLGSE ARENGU TOETAMINE, ERIVAJADUSTE MÄRKAMINE, KOOLIKS ETTEVALMISTAMINE LÄBI MÄNGU JA LOODUSLOO.
Loe Edasi »

0 kommentaari:

Postita kommentaar

 

Copyright © 2013 • Emmaste Lasteaed • Veebilehe koostas Joosep Niit