Loe Edasi »
Emmaste lasteaed avati 23. detsembril 1990.a. ja paikneb Emmaste osavalla keskuses. Lasteaed on projekteeritud kolmest Ants-tüüpi ühepereelamust, millede ristumiskohta on sobitatud saal, söögisaal, köögiblokk ning muud abiruumid. 2006.a. alustati lasteaia renoveerimisega ja 2007.aasta lõpuks sai lasteaed uue kauni ilme nii seest kui väljast. Juurde on ehitatud administratiivkorpuse teine korrus, kus on töö- ja puhkeruumid kogu maja personalile. Üldpinda on uues renoveeritud majas veidi üle 600 ruutmeetri.
Eelkooliealiste laste koduks 11 tunniks päevas on kolm rühmablokki: Sammalhabe, Kingpool ja Muhv. Kaks liitrühma ja üks sobitusrühm. Lapsi mahutab meie maja 2021/22 õppeaastal 48. 
Töötajaid on majas 14. Igas rühmas töötab kaks lasteaiaõpetajat ja õpetaja-abi. Kõneravi vajavate lastega tegeleb logopeed kahel korral nädalas. Rühma vanuselise koosseisu kõikumise tõttu viiakse õppe-kasvatustegevused läbi eraldi noorematele ja vanematele lastele. Eraldi õpetatakse koolieelikuid.
Lasteaed on avatud tööpäevadel kella 7.00 kuni 18.00.
Lastevanemate poolt on kaetav osalustasu. Osalustasu on 30 eurot kuus ja 11 kuud aastas. Kui peres on kaks ja enam last ja nad kasutavad lasteaiakohta Hiiumaa valla lasteaias, siis maksab lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 30 eurot; teise lapse eest 25 eurot; kolmanda ja järgneva lapse eest osalustasu ei maksta.
Hiiumaa valla lasteaia nimekirjas oleva lapse vanem on vabastatud toiduraha maksmisest välja arvatud juhul, kui lapsevanem ei ole teavitanud lasteaeda lapse puudumisest vastavalt lasteaia kodukorrale. Toiduraha maksumus kaetakse Hiiumaa valla eelarvest,
Lasteaia juurde on moodustatud 8- liikmeline hoolekogu.
Lasteaia teeninduspiirkonnaks on kinnitatud Hiiumaa vald. 
Emmaste lasteaia Naksitrallid visioon:
Tahame olla lasteaed, mida iseloomustab:
 koostöövalmis ja avatud organisatsioon
 kvalifitseeritud ja loominguline kaader
 lapse igakülgset arengut toetav ja turvaline keskkond
 õppekava, mis arvestaks laste ja paikkonna eripära
Emmaste lasteaia Naksitrallid missioon:
Emmaste Lasteaed Naksitrallid missiooniks on meeskonnatööna luua kõigi laste arenguks vajalikud tingimused, toetada iga last tema arengus ja alushariduse omandamisel, toetada lapse perekonda õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel ning tagada laste turvaline hoid.
Missiooni täitmisel peame oluliseks:
 koostööd lastevanematega
 lasteasutuse ja koduse kasvatuse ühiseid põhimõtteid
 vastavalt oskustele ja teadmistele perede toetamist ja nõustamist
Loe Edasi »

0 kommentaari:

Postita kommentaar

 

Copyright © 2013 • Emmaste Lasteaed • Veebilehe koostas Joosep Niit