Õppe- ja kasvatusetegevused

Loe Edasi »

 Emmaste Lasteaed Naksitrallid õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted on:

  • lapse individuaalsuse ja arenguga arvestamine;
  • lapse loovuse toetamine;
  • mängu kaudu õppimine;
  • lapsele turvatunde ja eduelamuse tagamine;
  • kodu ja lasteasutuse koostöö.


Laste süsteemne ja järjepidev arendamine lasteaias toimub nädala või kuuplaani alusel. Plaanis kajastuvad eesmärgid, temaatika, õppesisu ja tegevused. Lapsevanemale on nädala või kuuplaan nähtav Eliisis.

Lasteaia põhitegevuseks on mäng ja mängu kaudu õppimine. Õppe- ja kasvatustegevused juhinduvad aastaaegadest ja rahvakalendri tähtpäevadest ning ümbritsevast keskkonnast tulenevast temaatikast. 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi valdkondi: keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, kunst, muusika ja liikumine. 

Muusika- ja liikumistegevused toimuvad saalis kindlatel aegadel. Muusikaõpetaja teeb koostööd rühmaõpetajatega vastavalt rühmale. Liikumistegevusi viib läbi rühmaõpetaja. 

Õppetöös kasutavad õpetajad projektõppe, avastusõppe, õuesõppe ja aktiivõppe meetodeid. 

Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini.

Lasteaed on liitunud programmiga Kiusamisest vaba lasteaed 2013 aastal. 


Emmaste lasteaia lapsed saavad ujumise algõpetust Käina ujulas valla toetusel alates 2018 aastast. 

Laste ujuma õpetamine on täiesti eriline pedagoogiline protsess, mis nõuab professionaalset ja loomingulist lähenemist, palju teadmisi ja tõelist armastust väikeste hoolealuste vastu. Ujumine on kasulik lapsele, sest:

  • õpetab valdama oma keha ja hoidma tasakaalu, treenib lihaseid, mõjub tervendavalt organismi kõikidele süsteemidele, parandab organismi, sh aju hapnikuvarustust;
  • tugevdab psüühikat, pakub eredaid positiivseid emotsioone ning lõõgastab-lõdvestab lihaseid;
  • parendab üldist kehalist arengut, suurendab vastupanuvõimet haigustele.Logopeed tegeleb laste tunnetusprotsesside arendamisega (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskuste eelduste kujundamisega, lugemis- ja kirjutamisvalmiduse, matemaatiliste oskuste ning kõne ja kommunikatsiooni arendamisega. 

Õppeaasta alguses hindab logopeed kõiki lasteaia lapsi ja koostab täiendavat tuge vajavatele lastele individuaalse arendustegevuse plaani. Tegevus on planeeritud lapse jaoks mängulise ja huvitavana, kus suunatakse last ka aina enam vaimset pingutust nõudvaid väljakutseid vastu võtma ja oskusi omandama.                         
Logopeed teeb koostööd rühmaõpetajate, muusikaõpetaja, lapsevanemate ning lasteaiaväliste koostööpartneritega.


Loe Edasi »
 

Copyright © 2013 • EMMASTE LASTEAED NAKSITRALL • Veebilehe koostas Joosep Niit